Heden

Heden & Toekomst

Het (h)eerlijk beleven van een zorglandgoed met behoud van cultuur, natuur en landbouw, waar ruimte is voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen staat centraal op landgoed Bonenburg. Onze visie is een leefbaar zorglandgoed met een unieke uitstraling te creëren, waar een balans wordt gevonden tussen privé leven, openbare toegankelijkheid, wonen en werken. Het landgoed wordt beheerd vanuit een centrale doelstelling die gericht is op duurzame instandhouding en continuïteit in eigendom en beheer.

Sinds 2016 is Huize Bonenburg en het “jonge landgoed Bonenburg” in bezit van de huidige eigenaar, die het nieuwe Bonenburg na aankoop van het landgoed met nog eens 4 ha en een woning uitbreidt. In de afgelopen drie jaar hebben alle opstallen groot onderhoud gehad (woonhuis, rijksmonumentale theekoepel, boerderij met opstallen en de aangekochte woning) en is het achterstallig groenonderhoud grotendeels weggewerkt, inclusief het laten vlechten van nog ca. 2 km aan meidoornhagen. Op het nieuwe landgoed staat de langste nieuw aangelegde gevlochten meidoornhaag van NL (ca. 6 km). 
De als rijksmonument beschermde, historische buitenplaats De Bonenburg ligt aan de Bonenburgerlaan 41 te Heerde. Het landhuis en het landgoed dragen de naam van 16e-eeuwse ambtsjonker Van Boinenburg. Het huiseiland waarop het hoofdhuis staat is onderdeel van een groter landgoed dat in eigendom gesplitst is: het huiseiland met Huize De Bonenburg, inclusief boerderij ” de horsthoekhoeve”, de “woning van rakhorst” en ca 87 ha aan gronden, allen gelegen ten zuidzijde van de bonenburgerlaan is in particulier bezit; Het oorspronkelijke landgoed van nu nog ca 19 ha, inclusief de rijksmonumentale boerderij ” de Arend” en een dienstwoning, gelegen ten noordzijde van de bonenburgerlaan ( met uitzondering dus van het huiseiland met huize Bonenburg) is in eigendom van de Stichting Geldersch Landschap en Kastelen. De huidige eigenaar van het huiseiland heeft Huize de Bonenburg aangekocht als woonhuis en zal het huiseiland terugbrengen naar de oorspronkelijke staat van aanleg, waaronder het terugbouwen van een koetshuis op de locatie van het voormalige koetshuis (gesloopt in 1975) en het herstellen en renoveren van de tuin- en parkaanleg  conform historische waarden. Hierbij wordt op een zeer prettige manier heel nauw samengewerkt met de stichting Gelders landschap en Kastelen zodat voor iedereen het totale beeld van de twee landgoederen als één geheel zal aanvoelen en ogen.

 

Proef de sfeer op ons landgoed

Gouden Mispel

In samenwerking met het Waterschap Veluwe en de provincie Gelderland hebben de voorlaatste eigenaren van landgoed Bonenburg, de familie De Ruiter, zich ingezet voor de natuurontwikkeling op het landgoed dat nu gezamenlijk ca 105 hectare bestrijkt. De bossen en landerijen met de oude beukenbomen, akkers en weilanden is een geliefd wandel- en fietsgebied langs het riviertje de Grift en het Apeldoorns kanaal. Door de unieke aanpak en inzet is het nieuwe landschap beloond met de Gouden Mispel. Deze reikt vereniging Nederlands Cultuurlandschap uit aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van cultuurlandschap.

Creëren en waarde toevoegen Onze intentie is, om het levenswerk van alle vorige eigenaren voort te zetten en verder te ontwikkelen. Door voort te borduren op wat er is en door in de toekomst een maatschappelijke functie toe te voegen aan het landgoed. Eén van onze wensen is bijvoorbeeld om, naast het kantoor van ULO, ruimte te creëren voor activiteiten of werkvormen waarbij we andere mensen de gelegenheid willen bieden om op hun eigen wijze actief en vitaal te blijven in de maatschappij. Beheren en vitaal houden Bij het beheer van landgoed Bonenburg staan het behoud van de cultuurhistorische waarde, het vitaal en bij elkaar houden van het landgoed voorop. Dat betekent dagelijks hard werken aan het onderhoud en de zorg voor de tuin.

Verbinden en anderen laten meegenieten

Voor Heerde en omstreken is landgoed Bonenburg een prominente plek. Het landgoed is dagelijks opengesteld voor publiek zodat anderen kunnen meegenieten. Het huis en de grond binnen de grachten zijn particulier bezit en niet toegankelijk. Dagelijkse openstelling Het fraaie afwisselende coulissenlandschap is omzoomd door meidoornhagen en houten hekwerken, afgewisseld met brede bomenlanen, zichtassen en boomgaarden. Het parkbos – in Heerde beter bekend als ‘het Altena’s bos’ – met veel hoge beuken wordt op het landgoed doorsneden door de Grift, een eeuwenoud afwateringskanaaltje dat het water van de Veluwe naar de lager gelegen gebieden loost. De Grift, die ook de gracht rondom het huis voedt, mondt hier uit in het Apeldoorns kanaal. Door de vochtige bodem en het grote voedselaanbod zijn er veel – waaronder een aantal zeldzame – soorten paddenstoelen, vogels en vleermuizen op het landgoed te vinden. Het Horsthoekerpad Naast de dagelijkse openstelling loopt door landgoed Bonenburg een van de nieuwe klompenpaden: Het Horsthoekerpad. Een afwisselende rondwandeling van 15 km door het buitengebied van buurtschap de Horsthoek en Heerde langs beken, weilanden, houtwallen, heide en bos. Klompenpaden gaan zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracé’s.