ULO Invest is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die met eigen middelen investeert in bedrijvenfondsen. Onze doelstelling is risicodragend kapitaal te verstrekken en zo indirect te participeren in gezonde, Nederlandse midden- en kleinbedrijven om een gezamenlijke waarde groei te creëren.

Investeringscriteria

  • Voorkeur voor familiebedrijven waar op korte termijn een opvolgings- of strategisch vraagstuk speelt;
  • Onderneming bevindt zich met haar product in een groeimarkt en heeft een bewezen marktpositie;
  • Meerderheidsbelang of volledige overname;
  • Geen exit dwang;
  • Bewezen management aan boord;
  • Management participeert mee;

Huidige investeringen