Vastgoed

Onze vastgoedafdeling is in 1999 ontstaan vanuit de exploitatie van onze eigen panden (tankstations en autobedrijven). Als investeerder en ontwikkelaar van zakelijk onroerend goed zijn wij actief op de vastgoedmarkt en breiden vanuit een conservatieve insteek onze verhuurportefeuille jaarlijks uit. Daarbij handelt ULO vanuit de visie dat, naast het resultaat en de continuïteit, vooral de belangen en tevredenheid van onze huurders voorop staan. Creatief ondernemerschap, met een nuchtere kijk en korte lijnen waardoor we snel kunnen schakelen. Per pand bekijken we wat de beste bestemming is voor de toekomst. Goed beheer betekent voor ons het vitaal houden van onze locaties.

In 2016 heeft ULO met andere aandeelhouders SOM Nederland opgericht om van daar uit verdere groei te realiseren. SOM Nederland richt zich op twee werkterreinen: het ontwikkelen en beheren van woningen en het exploiteren van kantoorlocaties.

Overige vastgoedparticipaties van ULO zijn: Veluwsche Opstallen Combinatie (33,3%), BeL (50%), ULO Vastgoed (100%) en ULO Rentmeesters (100%).

 

 

SOM BEL

een greep uit onze locaties