ULOWaarden

S

Structuur

Werken vanuit structuur geeft juist ruimte aan creativiteit.

T

Toekomstgericht

Door ons te richten op de toekomst maken wij vandaag al keuzes.

E

Eerlijk

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

R

Reëel

We doen alleen dingen die we snappen en aankunnen.

K

Kwaliteit

Kwaliteit wordt behaald als zowel de afzonderlijke delen als het geheel van hoge waarde zijn.

Wij geloven in het gezamenlijk met u naleven van bovenstaande waarden. Alle direct- en indirect betrokkenen van ULO dienen elkaar blijvend aan te spreken op deze naleving en elkaar te helpen de betekenis van onze waarden voortdurend te verdiepen.

Spreek ons hier maar op aan.

ULOAanpak

KOERS

Wij volgen onze uitgestippelde koers en zoeken partners die mét ons in deze koers geloven.

DAADKRACHT

Door alleen samen te werken met partners die net als wij vanuit wederzijds vertrouwen alle kaarten op tafel durven te leggen, kunnen we snel tot zaken komen.

WAARMAKEN

De deal ontwerpen is één, daadwerkelijk voltooien is twee. Wij zijn doorzetters en niet bang om de benodigde uren te investeren om dat te doen, wat we in de vorige fases beloofd hebben.

ULOFocus

Vastgoed

Onze vastgoedafdeling is in 1999 ontstaan vanuit de exploitatie van onze eigen panden (tankstations en autobedrijven). Als investeerder en ontwikkelaar van zakelijk onroerend goed zijn wij actief op de vastgoedmarkt en breiden vanuit een conservatieve insteek onze verhuurportefeuille jaarlijks uit. Daarbij handelt ULO vanuit de visie dat, naast het resultaat en de continuïteit, vooral de belangen en tevredenheid van onze huurders voorop staan. Creatief ondernemerschap, met een nuchtere kijk en korte lijnen waardoor we snel kunnen schakelen. Per pand bekijken we wat de beste bestemming is voor de toekomst. Goed beheer betekent voor ons het vitaal houden van onze locaties.

Meer informatie

Landgoed

Onze intentie is, om het levenswerk van alle vorige eigenaren voort te zetten en verder te ontwikkelen. Door voort te borduren op wat er is en door in de toekomst een maatschappelijke functie toe te voegen aan het landgoed. Eén van onze wensen is bijvoorbeeld om, naast het kantoor van ULO, ruimte te creëren voor activiteiten of werkvormen waarbij we andere mensen de gelegenheid willen bieden om op hun eigen wijze actief en vitaal te blijven in de maatschappij. Bij het beheer van landgoed Bonenburg staan het behoud van de cultuurhistorische waarde, het vitaal en bij elkaar houden van het landgoed voorop. Dat betekent dagelijks hard werken aan het onderhoud en de zorg voor de tuin.

Meer informatie

Investeringen

Wij verstrekken additioneel kapitaal om waardegroei te realiseren bij gezonde Nederlandse ondernemingen. Daarnaast ondersteunt ULO Invest het management bij strategievorming, cruciale beslismomenten, managementvraagstukken, financiering met eigen en vreemd vermogen, acquisities en financieel management. Wij werken graag met een hoge mate van betrokkenheid, waarbij er samen ruimte gezocht wordt voor ondernemersvrijheid van het betrokken management.

Meer informatie